Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč!

Nejnovější studie o CBD [za rok 2023]

19. 09. 2023 · 8 min. čtení

Na konci roku 2022 přišel americký úřad pro potraviny a léky s radikální změnou kurzu. V prosinci zveřejnil vyhlášku, ve které označil veškeré aktivity směřující k lepšímu prozkoumání léčebného konopí a látek v něm obsažených za relevantní, což je výrazná změna po rocích zákazů. Hlad po klinických studiích a výzkumech rozhodně ale není jen za oceánem, výzkum CBD je v plném proudu i v Evropě. Podívejme se, jaké studie v roce 2023 zatím vyšly.

Mockup-LP-1

Greenwell studie ve spolupráci s ČNS

Počet účastníků: 30

Metoda: Dotazníkové šetření

Zajímavost: Efekt zvýšení užívané dávky na dvojnásobek

Výsledky výzkumu: ke stažení

Jako první v tomto článku uvedeme naši studii, ve které jsme CBD přípravky Greenwell testovali na 30 účastnících, protože jde o jednu z mála českých studií, které v oblasti zkoumání účinků kanabinoidů vznikly. Spolu s Českou naturopatickou společností jsme po dobu 6 týdnů zkoumali a testovali účinky CBD oleje v šesti různých kategoriích.

Zdroj: Greenwell.cz

Nesnažili jsme se o maximální statistickou přesnost a akademickou hloubku, mapovali jsme především praktický vliv CBD na širokou paletu praktických oblastí a problémů, se kterými naše přípravky pomáhají. Sport, alergie, stres, PMS, imunita, tam všude jsme zaznamenali u účastníků pozitivní efekt užívání CBD v základní dávce a zároveň jsme otestovali i účinky při zvýšení dávky na dvojnásobek.

Zajímavé bylo, že CBD se u všech účastníků pozitivně projevilo i na krevních výsledcích, kdy CBD ovlivňovalo tlak a cholesterol. Ale na to ještě narazíme.

Shrnutí účinků Greenwell CBD najdete v naší unikátní studii.

1) Vliv CBD na metabolismus nikotinu

Počet vzorků: 50

Metoda: Analýza na jaterní tkáni

Zajímavost: Chemický rozbor vlivu CBD na zpracování nikotinu

Výsledky výzkumu: anglická verze výsledků

Delší dobu se mluví o roli CBD při odvykání kuřáků na nikotin. V lednu 2023 vyšla tato zajímavá studie, která zkoumala, jak přítomnost CBD v játrech mění metabolické procesy, do kterých nikotin a jiné látky spojené s kouřením vstupují. Jde o náročnou chemickou analýzu změn jednotlivých vazeb, ale zkusíme vám výsledky této studie interpretovat co nejjednodušeji.

Nikotin v játrech vstupuje do několika metabolických procesů, kdy jen menší část vstupuje do krve a má onen uklidňující účinek, který od něj kuřáci čekají. Určité procento nikotinu se v játrech rozpadá na různé chemické látky, které tělo neumí využít. A užívání CBD v této studii snížila počet těchto „nežádoucích“ metabolitů o více než 50 %.

Co to znamená, ptáte se? Že pokud jako kuřák užíváte CBD, stačí vám vykouřit méně cigaret, abyste dosáhli své komfortní úrovně nikotinu (a zároveň se nedostali do stavu, kdy vám je z nikotinu spíše špatně). A protože je závislost na kouření pevně spjata s drobnými každodenními rituály, snížením počtu vykouřených cigaret za den, snížíte i náročnost případného odvyknutí od těchto zbytečných rituálů.

Z předchozích studií vyplynulo, že užívání CBD redukuje počet vykouřených cigaret až o 40 %. I kdyby toto snížení nevedlo k úplnému odložení zlozvyku, lepší využití nikotinu z cigaret rapidně snižuje i negativní efekty s kouřením spojené. Na roli CBD při odvykání kouření se brzy podíváme ještě podrobněji.

2) CBD a snižování krevního tlaku

Počet účastníků: 54

Metoda: 5 týdnů užívání CBD

Zajímavost: Polovina účastníků dostávala CBD, druhá polovina placebo

Výsledky výzkumu: anglická verze studie

Chorvatský tým vědců z Univerzity ve Splitu se pustil do ověřování schopnosti CBD snižovat krevní tlak, kterou jsme pozorovali i v naší Greenwell studii. Vybrali 54 účastníků, kteří trpí zvýšeným krevním tlakem, a po dobu pěti týdnů jim v placebem zaslepené studii podávali CBD.

Mimoto vědci velmi přesně popsali mechanismum fungování CBD, které skrze látky zvané cetastatiny dokáže ovlivňovat krevní tlak – především tedy směrem dolů. Pomocí krevních rozborů vědci zjistili silnou negativní závislost obsahu cetastatinů a krevního tlaku po užití CBD. Účastníky rozdělili do dvou skupin, kdy jedné 2,5 týdne podávali placebo, poté stejnou dobu kapsle obsahující CBD. U druhé bylo toto pořadí opačné, jen doba obou částí byla navíc prodloužena na 5 týdnů.


Zdroj: ScienceDirect

Statistická interpretace výsledků této studie potvrdila, že užívání CBD s 95% jistotou zvyšuje podíl cetastatinů v krvi a tím i snižuje tlak na cévní stěny. Průměrný tlak (prostý průměr systolického a diastolického tlaku) klesl o 4,26 mmHg v období užívání CBD, v době na placebu žádný pokles pozorovaný nebyl.

Pro pacienty trpící vysokým tlakem se tak CBD zdá být jednoduchou a navíc přírodní cestou, jak prakticky okamžitě dosáhnout zajímavého zlepšení.

3) CBD pro bezpečnější užívání marihuany

Počet účastníků: 46

Metoda: 4 skupiny užívající různé poměry CBD:THC

Zajímavost: Náhodné dávky placeba, 0:1, 1:1, 2:1 a 3:1

Výsledky výzkumu: anglická verze studie

Studie se zaměřila na ověření teorie, že vyšší dávky CBD snižují negativní vedlejší účinky THC. Bylo vybráno 46 zdravých účastníků, kterým byla náhodně podána dávka vaporizované marihuany obsahující různé poměry CBD a THC, případně jen placebo. Výzkumníci poté dali účastníkům jednoduché úkoly, které v rámci nemocnice museli splnit – nákup v obchodě a půl hodinu úloh testujících kognitivní funkce.

Výsledky asi nikoho z uživatelů THC nepotěší. Ani vysoké dávky CBD negativní efekty THC nesnižují, nezlepšují kognitivní funkce ani paměť a nesnižují chuť na sladké jídlo nebo jiná potěšení včetně subjektivní preference muziky. Takže nohama zpátky na zem, CBD není kouzelný lék na vše a pocity, že vysokoCBD marihuana má méně negativních účinků pramení spíše z toho, že vysoký podíl CBD v rostlině obvykle vede k nižšímu podílu THC.

Nadějím ale není konec, jiné zdroje naznačují, že by se situace mohla změnit u CBD podávaného ústně, s větším odstupem před užitím THC, nebo v extrémně vysokém poměru CBD:THC. Počkejme si tedy na další výzkumy.

THC patří v Česku na seznam návykových látek, narozdíl od CBD. Pokud vás zajímá víc o tom, jak CBD funguje, mrkněte na náš článek o legálnosti CBD, tam o tom píšeme podrobněji.

4) Bezpečnost vysokých dávek CBD a THC

Počet účastníků: 0

Metoda: Meta-analýza

Zajímavost: Zkoumání vlivu vysokých dávek CBD a THC

Výsledky výzkumu: veřejně dostupné až 2024

Americká vědkyně Nephi Stella zpracovala shrnutí dosavadního výzkumu, kterým především reaguje na zvyšující se užívání přípravků s extrémně vysokým obsahem THC a CBD, které v USA začíná nahrazovat přírodní varianty extraktů. Upravené extrakty obsahují více než trojnásobek aktivních látek a uživatelé často sahají po inhalaci, kdy látky velice účinně přechází do krve.

Věda zatím neví, jak takové extrémní užívání ovlivňuje lidské tělo a zda si konopí ponechává i v těchto koncentracích své léčivé účinky. Zajímavým zjištěním z této studie je to, že CBD nemůže být v běžných dávkách považováno za psychoaktivní. Nicméně při vapování sušiny se zvýšeným obsahem CBD už může dojít k překročení kritické dávky 300 mg CBD, kdy CBD pravděpodobně začíná ovlivňovat lidské chování. Bez dalších dvojitě zaslepených studií si ale autorka netroufá na určitější závěry.

5) Oxford na lovu ultimátní odpovědi

Počet účastníků: 1,000

Metoda: Sledování palety metrik (klinické, digitální, krevní, kognitivní a skeny mozku)

Zajímavost: Polovina účastníků dostává CBD, druhá polovina placebo

Výsledky výzkumu: Až v průběhu 2024

Tým vědců z psychiatrického oddělení Oxfordské univerzity spustili megalomanskou studii, v jejímž rámci si dali za cíl otestovat účinky CBD na co největším vzorku lidí po celém světě. Jejich výzkum se zaměřuje na duševní zdraví a léčbu různých psychóz. Vzorek, na kterém budou účinky CBD studovat, zahrnuje přes 1000 osob s různým rizikem psychóz a různě rozvinutých duševních poruch, které na konvenční léčbu nereagují.

U CBD je již dobře prokázaná schopnost tlumit projevy psychických onemocnění, výzkumníci si nyní kladou i další otázku, a to zda CBD pomáhá u rizikových pacientů vzniku psychóz i předcházet. Zároveň chtějí najít bio-ukazatele, které by jim pomohly určit, zda pro pacienta bude léčba CBD vhodná.

Na svůj výzkum získali grant v hodnotě přesahující 450 milionů korun a účastníky bude testovat 35 center v Evropě, Severní Americe. Výzkum pomáhá financovat globální charitativní organizace Wellcome, CBD do výzkumu bezplatně poskytuje platforma pro výzkum kanabinoidů Jazz Pharmaceuticals.


Zajímá vás o CBD víc? Rádi vám zkusíme odpovědět! Pište nám na Facebooku a Instagramu, odpovídáme obratem.

Zpět na články

Přihlaste se do našeho newsletteru