Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč!

Studie

Studie s Českou Naturopatickou Společností

Ilustrační foto

Greenwell s.r.o. organizuje několik ověřovacích studií, jež zkoumají vliv pravidelného užívání CBD na vybrané parametry fungování lidského organismu.

Jejich cílem je reálně ověřit vlastnosti a přínosy námi vyvinutých CBD produktů. Naše zkušenosti a deklarované přínosy tak nejsou omezeny pouze na převzaté závěry zahraničních studií, ale jsou podloženy vlastními reálnými výsledky.

Stejně tomu je i u dlouhodobé studie realizované ve spolupráci s Českou naturopatickou společností (dále jen „ČNS“), nad kterou převzala záštitu a odborný dozor klinická naturopatka Mgr. Karolína Kunftová. V této studii je zařazeno 20+ probandů z 6 hlavních kategorií dle problémů, které řeší. Jedná se manažery bojující s nadměrným stresem, osoby (dospělí a děti) s neurologickými problémy, ženy s problematickou menstruací a PMS, aktivní sportovce a osoby, které řeší problémy s imunitou. Všichni probandi užívají naše CBD na každodenní bázi a my sledujeme pokroky ve vybraných oblastech, které jsou pro danou indikaci nejvýznamnější - například zlepšení kvality spánku, emoční stabilita, neurotické projevy, libido, apod. Současně sledujeme vliv na hladinu cholesterolu a další biologické aspekty fungování lidského organismu.

Výsledky studie budou po ukončení a následném vyhodnocení prezentovány na našem blogu.

Přihlaste se do našeho newsletteru